LICH BÁO GIẢNG 2 BUỔI TRÊN NGÀY

Chia sẻ bởi Đinh Thế Chất | Ngày 09/10/2018 | 5562

Chia sẻ tài liệu: LICH BÁO GIẢNG 2 BUỔI TRÊN NGÀY thuộc Tập đọc 3

Nội dung tài liệu:

PHẦN MỀM LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 1 ĐẾN LỚP 5 PHÒNG GD& ĐT: NÚI THÀNH SỬA TÊN PHÒNG dòng I: 1 & dòng I: 2
TRƯỜNG TH: NGÔ MÂY SỬA TÊN TRƯỜNG
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐÁP ỨNG TRÊN TOÀN QUỐC THỜI KHÓA BIỂU
LỊCH TUẦN
LỊCH BÁO GIẢNG
PPC TRÌNH LỚP 1
PPC TRÌNH LỚP 2
PPC TRÌNH LỚP 3
PPC TRÌNH LỚP 4
PPC TRÌNH LỚP 5KỸ NIỆM TRƯỚC KHI VỀ HƯU MỚI
NGƯỜI THỰC HIỆN ĐINH THẾ CHẤT
VẬN DỤNG LINH HOẠT
"Lịch báo giảng cả năm cho 5 khối . Từ khối: 1, 2 , 3, 4,& 5."
Đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Bộ Giáo dục
SỬ DỤNG NHIỀU NĂM
Liên hệ : [email protected]
hoặc SĐT: 01658696985
Thành viên: CLB Violet Tam Tiến 1 - Núi Thành - Quảng Nam.
ĐINH THẾ CHẤT TIỂU HỌC NGÔ MÂY - TAM TIẾN - NÚI THÀNH - QUẢNG NAM
LƯU Ý GIẢI NÉN (ĐỔI TÊN) ĐỂ THỰC HIỆN
"NẾU DO BẢN THÂN BẠN SƠ Ý LÀM LỖI CHƯƠNG TRÌNH XIN MỜI BẠN VÀO "" CLB VIOLET NÚI THÀNH QUẢNG NAM"""
CHUYÊN MỤC ( CÔNG NGHỆ THÔNG TIN) TẢI LẠI VỀ DÙNG.

TÌM XEM "PHẦN MỀM ĐIỂM LỚP 1,2 & 3 NĂM 2012 - 2013"
PHẦN MỀM ĐIỂM LỚP 4 & 5 NĂM 2012 - 2014
PHẦN MỀM ĐIỂM KHỐI 4 & 5
"PHẦN MỀM ĐIỂM KHỐI 1,2 & 3"
PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ CÁC MÔN BẰNG CẢM TÍNH
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 3 TRONG HÈ
11 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 4 TRONG HÈ
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 5 TRONG HÈ.

"CÓ GẬY CỦA ""TÔN NGỘ KHÔNG"" ĐÂY RỒI !!!!"
CHUYẾN NẦY CHỊ HẰNG NGA CŨNG ĐÒI THEO NGỘ KHÔNG CHO BĂNG ĐƯỢC

* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Đinh Thế Chất
Dung lượng: 1,90MB| Lượt tài: 416
Loại file: rar
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)