De thi hsg TV3 co dap an

Chia sẻ bởi Đỗ Văn Hùng | Ngày 09/10/2018 | 884

Chia sẻ tài liệu: de thi hsg TV3 co dap an thuộc Tập đọc 3

Nội dung tài liệu:

Trường TH số 2 Sơn Thành Đông
Họ và tên:………………………………………………………….
Lớp:…………………………………………..……..

SỐ BÁO DANH

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN CẤP TRƯỜNG
MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 3
Thời gian: 60 phútGIÁM THỊ


SỐ PHÁCH

SỐ THỨ TỰ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐIỂM BẰNG CHỮ
SỐ PHÁCH
GIÁM KHẢO

Đọc đoạn văn sau:
Trên nương, mỗi người một việc. Người lớn thì đánh trâu ra cày các bà mẹ cúi lom khom tra ngô các cụ già nhặt cỏ đốt lá mấy chú bé bắc bếp thổi cơm
( Theo Tô Hoài)
Câu 1: (3điểm)
a.Tìm các từ chỉ sự vật có trong đoạn văn trên.
.................................................................................................................................................................................
b.Tìm các từ chỉ hoạt động có trong đoạn văn trên.
…………………………………………………………………………………………………...…….
Câu 2: (3 điểm)
a. Trong câu “Trên nương, mỗi người một việc.”, bộ phận gạch chân trả lời cho câu hỏi nào?
……………………………………………………………………………………………..
Đoạn văn trên còn thiếu một số dấu câu. Em hãy chép lại đoạn văn đó và điền các dấu câu còn thiếu cho đúng.
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................
Câu 3: ( 2đ) Gạch một gạch dưới bộ phận chỉ ai( cái gì, con gì), gạch hai gạch dưới bộ phận chỉ làm gì( như thế nào) ? trong các câu sau.

a, Những con đường làng lầy lội vì mưa.


b, Buổi sáng, sương muối phủ trắng cành cây, bãi cỏ.


Câu 4: (3 đ) Tìm các hình ảnh so sánh trong khổ thơ dưới đây:

Quê hương là cánh diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
Đỗ Trung Quân
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5: (8 điểm)
Em hãy viết một đoạn văn ngắn để kể về tình cảm của bố mẹ (hoặc ông bà, anh chị) đối với em.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

--------------- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm---------------
HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎICẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC : 2012 -2013
Môn : TIẾNG VIỆT - LỚP 3

Câu 1: (3 điểm)
Các từ chỉ sự vật là: nương, người, việc, người lớn, trâu, bà mẹ, ngô, cụ già, cỏ, lá, chú bé, bếp, cơm.
Các từ chỉ hoạt động là: đánh, cày, cúi, tra, nhặt, đốt, đi, bắc, thổi.
(Mỗi từ thiếu hoặc sai trừ 0,25 điểm)
Câu 2: (3 điểm)
a) 1 điểm
Bộ phận gạch chân “Trên nương” trả lời cho câu hỏi: Ở đâu? (1 điểm)
b)2 điểm
Đoạn văn sau khi điền các dấu câu còn thiếu là:
Trên nương, mỗi người một việc. Người lớn thì đánh trâu ra cày. Các bà mẹ cúi lom khom tra ngô. Các cụ già nhặt cỏ, đốt lá. Mấy chú bé bắc bếp thổi cơm.
(- Điền đúng mỗi dấu câu, viếtt hoa chữ cái đầu tiên sau dấu chấm đúng và đủ cho 0,5 điểm.
- Nếu quên không viết hoa sau dấu chấm thì trừ mỗi lỗi 0,25 điểm)

Bài 3: Gạch đúng yêu cầu cả 2 câu cho 2 điểm, đúng 1 câu cho 1 điểm

a/ Những con đường làng lầy lội vì mưa.
b/ Buổi sáng, sương muối phủ trắng cành cây, bãi cỏ .


Câu 4: (3 điểm)Mỗi ý đúng: 1,5đ

Quê hương là cánh diều biếc
Quê hương là con đò nhỏ

Câu 5: (8 điểm)
- Câu mở đoạn: Giới thiệu được người định kể. (2 điểm)
- Thân đoạn: Kể được tình cảm của bố mẹ (hoặc ông bà, anh chị) đối với em.
Các ý phải lô gic, câu văn rõ ràng mạch lạc, giàu hình ảnh, giàu cảm xúc. (4 điểm)
- Câu kết: Nêu được cảm nghĩ của bản thân. (2 điểm)


Ghi chú: Trình bày sạch sẽ, chữ viết đẹp được cộng 1 điểm

------------------------------------------------------------

* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Đỗ Văn Hùng
Dung lượng: 56,00KB| Lượt tài: 325
Loại file: doc
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)