Bài KT Kiến thức toán 5 (T11;12;13)

Chia sẻ bởi Lại Khương Duy | Ngày 26/04/2019 | 1066

Chia sẻ tài liệu: Bài KT Kiến thức toán 5 (T11;12;13) thuộc Khoa học 5

Nội dung tài liệu:

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN TOÁN 5
TUẦN 11

ĐỀ 1:

Bài 1/ a) Đặt tính rồi tính tổng của các số thập phân:
35,604 và 5,65 53,91 và 37,6
b) Đặt tính rồi tính hiệu của các số thập phân:
63,5 và 17,8 50,162 và 15,97
Bài 2/ Đặt tính rồi tính:
5,47 x 6 123,18 x 8 64,5 x 18 97,406 x 76
Bài 3/ Tính:
46,301 x 10 8,657 x 100
6,947 x 1000 8,41 x 1000
Hãy nhận xét vị trí của dấu phẩy ở số thập phân trước và sau khi nhân.
Bài 4/ Nhân dịp tết, một cửa hàng bán lẻ nhập về hai loại nước mắm. Loại I gồm 100 chai, mỗi chai chứa 0,33 lít; loại II gồm 50 chai, mỗi chai chứa 0,75 lít. Hỏi cửa hàng đó đã nhập về tất cả bao nhiêu lít nước mắm?


ĐỀ 2:

Bài 1/ >; <; =
18,67 m – 8,9 m …… 10,37 m Vì: ……………………………………… 4,8 cm + 6,37 cm …… 9,86 cm Vì: ……………………………………… 6,42 cm x 2 …… 12,87 cm Vì: ……………………………………… 8,216 km x 100 …… 821,6 km Vì: ……………………………………… Bài 2/ Tìm X, biết:
8,37 + X = 23,61 X : 2 = 5,67
125,35 - X = 69,7 X : 100 = 6,17
Bài 3/ a) Tìm số thập phân khác 0 có phần nguyên là số có một chữ số; phần thập phân chỉ gồm có hai chữ số giống nhau mà tổng của hai chữ số đó đúng bằng chữ số ở phần nguyên.
b) Sắp xếp các số thập phân tìm được ở câu (a) theo thứ tự từ lớn đến bé.
c) Tìm tổng của các số thập phân viết được ở câu (a).
Bài 4/ Để may đồng phục cho học sinh lớp 5A, một thợ may dự tính: mỗi bộ đồng phục của các cháu trai cần 2,25 m vải; mỗi bộ đồng phục của các cháu gái hết 1,75 m vải. Hỏi lớp 5A có 15 cháu trai và 20 cháu gái thì cần tất cả bao nhiêu m vải để may đủ mỗi cháu một bộ? (Giải bằng hai cách).
ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN TOÁN 5
TUẦN 12


ĐỀ 1:

Bài 1/ Tính nhẩm:
425 x 0,01 = 0,25 x 10 =
912,6 x 0,001 = 3,141 x 100 =
5,16 x 0,1 = 0,164 x 1000 =
Bài 2/ Đặt tính rồi tính:
6,73 x 5,19 126,47 x 5,4 0,135 x 12,6 81,15 x 2,37
Bài 3/ Tính bằng hai cách:
( 6,45 + 3,55 ) x 2,15 ( 8,31 – 5,65 ) x 100
4,94 x 2,5 + 5,06 x 2,5 12,87 x 0,5 + 87,13 x 0,5
Bài 4/ Nền phòng học hình chữ nhật có chiều dài là 6,25 m; chiều rộng là 4,5 m. Hỏi cần mua ít nhất bao nhiêu viên gạch hình vuông cạnh 30 cm để lát kín nền của phòng học nói trên?


ĐỀ 2:

Bài 1/ Tính rồi so sánh (theo mẫu):
Mẫu: 6,52 x 0,1 < 3,26 x 2,5

0,652 8,15
a) 51,94 x 0,1 ……… 26,36 x 2,14
b) 12,76 x 10 ……… 1,645 x 100
c) 32,7 x 0,01 + 9,5 ……… 2,735 x 9,8 – 6,23
Bài 2/ Tính bằng cách thuận tiện nhất:
62,91 x 2,5 + 37,09 x 2,5
3,27 x 1,63 + 6,73 x 1,63
0,4 x 2,5 x 5,64
25,16 x 1,25 x 8
Bài 3/ Dùng các tính chất đã biết để nhẩm nhanh kết
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Lại Khương Duy
Dung lượng: | Lượt tài: 530
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)